Какво представлява?

С новата кредитна карта DSK MaxiCard Вие получавате уникалната възможност да пазарувате разсрочено без ЛИХВА и БЕЗ ГОДИШНА ТАКСА при търговските партньори в България на Банка ДСК. Това са всички търговски обекти, в които има стикер с логото на DSK MaxiCаrd.

Възползвайте се от предимството в рамките на лимита да обслужвате едновременно няколко БЕЗЛИХВЕНИ покупки на вноски включително и в различни търговски обекти, както и да извършвате всички останали стандартни операции с картата в страната и чужбина:

 • Теглене на пари от банкомат;
 • Теглене на пари  в банкови клонове;
 • Плащания във  всички търговски обекти, в които се приемат плащания с карти с логото на Visa;
 • Смяна на ПИН на банкомат на Банка ДСК.

Имате само едно задължение - всеки месец на 20 число се изчислява минималната сума за револвиране, която трябва да внесете за ползването на картата. Вие разполагате с 15 календарни дни след падежна дата, за да внесете минималната сума за револвиране. Минималната сума за револвиране представлява по-малката сума от:

 • 2 % върху цялото задължение;
 • Сумата на месечните вноски по всяка една покупка на изплащане.

Кредитен лимитот 100 до 7 000 лева

Какво представляват?

Златните кредитни карти с револвиращ кредит на Банка ДСК, обслужвани от собствения картов център на Банката, са символ на престиж и успех. Чрез тях Вие си осигурявате финансова независимост, VIP обслужване навсякъде по света, както и редица допълнителни привилегии, предназначени специално за Вас.

Вие можете да избирате между два вида златни кредитни карти, носещи логото на MasterCard или VISA – най-популярните марки в света при картовите разплащания:

 • MasterCard Gold – златната кредитна карта на MasterCard.
 • VISA Gold – златната кредитна карта на VISA.

Със златните кредитни карти MasterCard Gold/VISA Gold Вие имате възможност да извършвате плащания в търговски обекти или в Интернет, да теглите пари в брой от банкомат или в банкови клонове, да направите резервация и да платите за хотел, да наемете кола, да резервирате и платите самолетни билети.

Имате само едно задължение – всеки месец, в рамките на 15 дни след месечната падежна дата да погасявате определена минимална сума, представляваща 1,5% от задължението Ви към падежната дата и посочена в месечното Ви извлечение.

Месечната падежна дата е:

 • 10-о число на месеца – за кредитни карти MasterCard Gold
 • 20-о число на месеца – за кредитни карти VISA Gold

Какво представляват?

Кредитните карти с револвиращ кредит на Банка ДСК, обслужвани от собствения картов център на Банката, Ви предлагат всичко, за което сте си мечтали.

Те Ви дават свободата да разполагате със средства, винаги когато са Ви необходими, да се разплащате бързо, лесно и изгодно. 
Вие можете да избирате между два вида кредитни карти, носещи логото на MasterCard или VISA – най-популярните марки в света при картовите разплащания:

 • MasterCard Galaxy – стандартната кредитна карта на MasterCard (MasterCard Standard).
 • VISA Galaxy – класическата кредитна карта на VISA (VISA Classic).

С кредитните карти MasterCard Galaxy/VISA Galaxy Вие имате възможност да извършвате плащания в търговски обекти или в Интернет, да теглите пари в брой от банкомат или в банкови клонове, да направите резервация и да платите за хотел, да наемете кола, да резервирате и платите самолетни билети.

Имате само едно задължение – всеки месец, в рамките на 15 дни след месечната падежна дата да погасявате определена минимална сума, представляваща 2% от задължението Ви към падежната дата и посочена в месечното Ви извлечение.

Месечната падежна дата е:

 • 10-о число на месеца – за кредитни карти MasterCard Galaxy
 • 20-о число на месеца – за кредитни карти VISA Galaxy

Какво представляват?

Платинените кредитни карти са предназначени за първокласните клиенти на Банката, държащи изключително много на лукса и престижа. Притежаването на такава карта е индикатор  за висок социален статус, безупречна финансова репутация и Ви гарантира специално отношение и многобройни привилегии навсякъде по света.

С платинените кредитни карти MasterCard Platinum, Visa Platinum и MasterCard Platinum-Private Banking Вие имате възможност да извършвате плащания в търговски обекти или в Интернет, да теглите пари в брой от банкомат или в банкови клонове, да направите резервация и да платите за хотел, да наемете кола, да резервирате и платите самолетни билети.

С Вашата платинена карта получавате безплатно и Priority Pass карта, която Ви осигурява достъп до над 500 ВИП салона по летища в целия свят, независимо от авиокомпанията и класата, в която пътувате.

Имате само едно задължение – всеки месец, в рамките на 15 дни след месечната падежна дата да погасявате определена минимална сума, представляваща 1,5% от задължението Ви към падежната дата и посочена в месечното Ви извлечение.

Месечната падежна дата е:

 • 10-о число на месеца – за карти MasterCard Platinum/MasterCard Platinum-Private Banking
 • 20-о число на месеца – за карти VISA Platinum

Банка ДСК създаде, съвместно с М-Тел нова кредитна карта с логото наVisa - DSK - M-Tel.  Тя е предназначена за клиенти включени в масовия, сребърния и златния сегмент по програма М-Тel Club, както и за нови абонати на М-Тел.

Картодържателите на кредитна карта DSK – М-Теl имат уникалната възможност:

да пазаруват разсрочено, БЕЗ ЛИХВА:

 • в търговските обекти на М-Тел – за нови абонати при покупка на първоначален пакет от телефон + SIM карта
 • при всички останали търговски партньори на Банка ДСК

да получават бонус точки за всяка извършена покупка на ПОС при търговец. Натрупаните бонус точки могат да се използват срещу пакети безплатни услуги или други услуги и продукти, предлагани от М-Тел;

да заявят плащане на месечните си сметки към М-Тел директно от кредита по кредитната карта;

да извършват всички останали стандартни операции в страната и чужбина, достъпни с кредитна карта -  теглене на пари в брой, плащания в Интернет, покупки в търговски обекти (покупки, които не са на вноски) и др.