Какво представляват?

С новите дебитни карти на Банка ДСК, обслужвани от собствения картов център на Банката, Вие получавате всичко, от което се нуждаете.

Банка ДСК Ви предлага следните видове дебитни карти в лева, евро и щатски долари:

 • Maestro
 • Visa Electron

Дебитните карти Maestro и Visa Electron на Банка ДСК са модерен, удобен и сигурен начин да се разпореждате с парите си по всяко време на денонощието без да е необходимо да носите големи суми в брой. Тези карти Ви дават възможност да теглите пари в брой от всеки банкомат или банков клон, както и да плащате стоки и услуги при  търговци.

Можете да получавате заплата, пенсия, хонорар или наем по сметката с издадена карта Maestro/Visa Electron, което Ви гарантира по-благоприятни условия при ползване на други продукти на Банка ДСК.

Колко ще  ми струват?

 • Издаване на дебитна карта Maestro/Visa Electron – безплатно
 • Преиздаване на дебитна карта Maestro/Visa Electron при изтичане на срока на валидност – безплатно

Разплащателни сметки и дебитни карти за деца и младежи
 
Какво представлява?

 • ДСК Старт, ДСК Тийн и ДСК Макс са специално разработени разплащателни сметки и дебитни карти за деца и  младежи
 • ДСК Старт е предназначена за деца между 7 и 14 години
 • ДСК Тийн е идеална за тинейджъри между 14 и 18 години
 • ДСК Макс се издава на младежи между 18 и 24 години
 • Картите ДСК Старт, ДСК Тийн и ДСК Макс са карти VISA Electron - световно призната и една от най-сигурните марки за безкасови разплащания
 • За всяка възрастова група Банката предлага по два вида дизайн, като детето или младежът сами избират как да изглежда тяхната карта

Колко ще  ми струва?

Какво представлява?

DSK ISIC е комбинация, съчетаваща най-доброто от 3 карти в едно:

 • дебитна карта VISA Electron на Банка ДСК
 • студентска идентификационна карта ISIC
 • студентска карта за намаления на БДЖ

Колко ще  ми струва?

Вместо да платите
10 лв. за ISIC карта и
1 лв. за карта на БДЖ
Вие можете да си издадете DSK-ISIC само срещу 5 лв.

Вашите предимства:

 • Получавате достъп от всяка точка на света до финансови средства - плащане на стоки или услуги при търговци, теглене на пари в брой на банкомат или от гишета в банкови салони
 • Теглите пари от банкомати на Банка ДСК без такса, както и ползвате преференциални такси в сравнение със стандартна Visa Electron на Банка ДСК
 • Получавате над 200 000 намаления и преференции в световен мащаб в областта на културата, при пътуване, получаване на информация, покупка на стоки и услуги
 • Можете да се възползвате от 24 часова безплатна телефонна линия за спешна правна и медицинска помощ при пътуване
 • По картата може да бъде отпуснат кредит-овърдрафт, също така можете да ползвате специалните кредити за студенти на Банка ДСК

Какво представлява?

Виртуалната карта е средство за плащане по електронен път на стоки и услуги, използвайки Интернет. Вие можете да прехвърляте суми чрез ДСК ДИРЕКТ от Вашата разплащателна сметка в лева по Виртуалната карта и обратно.

Ако Искате да платите стока или услуга през Интернет с Вашата Виртуална карта, прехвърляте само необходимата сума за плащането и  дължимите такси за транзакцията по картата и плащате с нея. По този начин Вашите средства остават максимално защитени в разплащателната сметка.

Какви възможности получавате при ползване на Virtual MasterCard / Virtual Visa?

 • Плащане на стоки и услуги чрез Интернет в български и международни Интернет сайтове
 • Плащане на поръчки по поща/телефон
 • Покупка на парични инструменти по интернет /он-лайн залози /
 • Получаване на суми по карта

Какво представляват?

Дебитните карти на Банка ДСК MasterCard Space и Visa Space ще Ви дадат всичко, което очаквате от една банкова карта, но и нещо повече. Можете да ползвате както собствените си средства по открита за целта сметка, така и средства по договорен с Банката кредит-овърдрафт.


Овърдрафтът представлява кредит, който Ви дава право да ползвате многократно суми, надвишаващи наличността по Вашата сметка до определен лимит. Задължението по кредита и дължимите лихви се погасяват текущо с всички постъпили средства по сметката, като Вие може да ползвате погасената част отново в рамките на договорения срок.